Projecten

Diverse projecten heeft Anantis succesvol mogen begeleiden en ondersteunen. Gedreven en enthousiast, gericht op het samen bereiken van het beste resultaat.

Eerdere projecten

Lofartafel | 2005-heden

Projecten Natuurmonumenten Noord Drenthe | 2012-2013

AWA: Sensoren en Water | 2009-2013

Review Monitoring Maasvlakte | 2013

Geopark de Hondsrug in Europees Netwerk van geoparken | 2012

WaterSense | 2008-2012

Land van Morgen | 2011

De Friese waterlinie | 2011

Gebiedscoördinatie Noordwest Drenthe | 2008-2011

Actieprogramma Regionale Voedselstrategie | 2011

Gebiedsdossiers Overijssel | 2010

Toekomst deelgebiedcommissies Borger-Odoorn | 2010

Gebiedsbeheerplan Zwolle | 2010

Water in omgevingsbeleid Drenthe | 2009-2010

Ambitiedocument Regiopark | 2010

Lange Termijn Plan Vitens | 2009

Regiopark Groningen Assen | 2005-2009

Excursie Regionapark RheinMain | 2008

Internationale workshop Grondwaterbescherming | 2008

Workshop Gebiedsontwikkeling | 2008

Buitengewoon Platteland Coevorden | 2008

Hunzeproject | 2002-2008

Deskundigendag Kaderrichtlijn Water | 2007

Werken aan je eigen dorp | 2007

Risico-inventarisatie Grondwater-beschermingsbeleid | 2006-2007

Werkplannen Waterwingebieden Drenthe | 2006-2007

Vernieuwing Grondwater-beschermingsbeleid |2006-2007

Expertoordeel Maasvlakte | 2006

Evaluatie grondwaterbeschermingsbeleid Fryslân | 2006

Beheerplannen waterwingebieden in de provincie Drenthe | 2005-2006

Beheerplannen waterwingebieden provincie Drenthe | 2005-2006

Symposia Streekproducten | 2005

Workshop Regiovisie Groningen Assen | 2005

Workshops Quick Scan Kaderrichtlijn Water – KRW | 2004-2005

Begeleiding Dorp Exloo | 2005

Procesbegeleiding Intentieverklaring Ruimte Rivier Zwolle | 2005

Vertegenwoordiging Vitens in Buurtschap Schelle Oldeneel | 2005

Samenwerking in de waterketen | 2002-2005

Project Engelse Werk | 2003-2005

Onderzoek Functiestapeling | 2004

Risicogeoriënteerd Grondwaterbeschermingsbeleid | 2004

Waterschap Reest en Wieden | 2003

Workshops duurzame waterwinning en landbouw | 2002-2003

Reconstructie Salland-Twente | 2002-2003

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.