Vitens MER Nijbeets

Vitens MER Nijbeets

Drinkwaterbedrijf Vitens wil de wincapaciteit in de provincie Friesland bij Nij Beets uitbreiden, omdat de vraag toeneemt en de capaciteit van een aantal winningen om diverse redenen terug moet.

Om dit mogelijk te maken moet er een m.e.r. procedure worden doorlopen. Vitens zoekt daarin de samenwerking met een aantal andere ontwikkelingen in dit gebied. Anantis heeft dit proces begeleid gedurende drie maanden vanwege vertrek van de projectleider.

(2017)