Samenwerking in de waterketen | 2002-2005

Samenwerking tussen gemeente, waterschappen en waterleidingbedrijven in de waterketen kan leiden tot kostenbesparing en duurzame oplossingen. De samenwerking is in de praktijk nog niet zo makkelijk van de grond te krijgen, omdat organisaties veel bezig zijn met de eigen taken en de voordelen van samenwerking niet direct zien. Anantis is zowel door Waterbedrijf Groningen als door de Waterleidingmaatschappij Drenthe op verschillende momenten ingeschakeld om de samenwerking verder te brengen. De werkzaamheden bestaan uit onder andere:

  • begeleiding van bijeenkomsten met de partijen
  • het gezamenlijk ontwikkelen en uitzetten van een strategie voor samenwerking
  • het doen van een klantentevredenheidsonderzoek bij gemeenten en waterschappen over het meeliften
  • het inventariseren van de landelijke en regionale ontwikkelingen op dit gebied.

(2002-2005)