Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

Drinkwaterstrategie 2050 Fryslân

De provincie Fryslân en drinkwaterbedrijf Vitens maken samen een strategie voor een duurzame drinkwatervoorziening in 2050. Een lange termijn visie om ook toekomstige generaties van goed en veilig drinkwater te kunnen voorzien. Anantis begeleidt de gesprekken en schrijft een beetje mee.

(2020)