Gebiedscoördinatie Noordwest Drenthe | 2008-2011

De provincie Drenthe heeft voor haar plattelandsbeleid de provincie in 5 gebieden ingedeeld. Elk gebied heeft een provinciale gebiedscoördinator die er voor moet zorgen dat samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties projecten worden gerealiseerd op het gebied van natuur, landschap, cultuur, bodem, recreatie, water en sociale economie.

Anantis is namens de provincie Drenthe gebiedscoördinator Noordwest Drenthe.

Voor meer informatie zie deze webpagina.

(2008 – 2011)