Overvloedig toezicht?

Overvloedig toezicht?

Een onderzoek naar het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de waterschappen. In het kader van de master juridische bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Martha Buitenkamp een scriptie geschreven over het provinciaal toezicht op de waterschappen. De uitkomsten geven aan dat er wel wat te verbeteren valt aan inrichting en uitvoering van het IBT.

Lees meer: Bekijk scriptie

(2021)