Governance vraagstukken Swimway

Governance vraagstukken Swimway

Voor het herstel van de vispopulatie in het Waddengebied zijn niet alleen onderzoek, maatregelen en monitoring nodig, maar ook een goede organisatie van het beheer. Samenwerking met stakeholders en afstemming tussen diverse activiteiten, vraagt inzet. Anantis zoekt uit in het kader van LIFE-IP Deltanatuur samen met Staatsbosbeheer uit, hoe dit kan.

(2019)