Procesbegeleiding

Door goed te schakelen en weten hoe te communiceren tussen verschillende bestuurlijke en ambtelijke niveaus begeleidt Anantis complexe processen.

Omgevingsplatform Drenthe

5

Proces- en projectbegeleiding

Het Omgevingsplatform Drenthe is een samenwerkingsverband van de Drentse gemeenten, waterschappen, provincies, RUD, RWS, GGD  en de Veiligheidsregio Drenthe. Doel is samen te werken rond de invoering van de Omgevingswet. Anantis is als procesbegeleider toegevoegd en  onafhankelijk voorzitter van de bijeenkomsten.

}

Periode

2019-heden

Streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee

5

Procesbegeleiding

In opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee is samen met wetenschappers, beheerders en beleidsmakers een concreet streefbeeld voor de onderwaternatuur in de Waddenzee opgesteld. De uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de Trilaterale Ministersconferentie Waddenzee in Wilhelmshaven, november 2022.

}

Periode

2019-2022

Optimalisatie Onlanden

5

Plan van aanpak begeleiden

Natuur en waterberging gaan samen in het gebied de Onlanden ten zuiden van de stand Groningen. Klimaatverandering vraagt om nog meer ruimte voor water. Optimalisatie van de  Onlanden moet deze ruimte opleveren en bijdragen aan de natuur. Anantis heeft in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest het proces enkele maanden begeleid.

}

Periode

2020

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.