Procesbegeleiding Intentieverklaring Ruimte Rivier Zwolle | 2005

Vier partijen in het buurtschap Schelle Oldeneel bij Zwolle hebben een intentieverklaring ondertekend. Doel is een integrale planstudie uit te werken rond rivierverruimende maatregelen, waterwinning, natuurontwikkeling en over de door de bewoners gewenste ontwikkeling in dit gebied.

De opstelling van de verklaring en de organisatie van de ondertekening is door Anantis verzorgd in opdracht van de gemeente Zwolle en Vitens.

(2005)