Natuurvisie provincie Drenthe

Natuurvisie provincie Drenthe

De provincies krijgen een nog grotere rol in de uitvoering van het natuurbeleid. Daarom heeft de provincie Drenthe een natuurvisie gemaakt: Gastvrij Natuur, Natuurvisie Drenthe 2040. De natuurvisie bevat de doelen en de kaders voor de uitvoering van de komende jaren.

Kijk hier voor de visie: Natuurvisie Drenthe.

De Natuurvisie is onder leiding van Anantis tot stand gekomen.

(2013-2014)