De drie Wadddenzee landen, Nederland, Duitsland en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) is door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal actieprogramma Swimway. Dit programma is in 2018 op de ministerieleĀ  waddenconferentie in Leeuwarden vastgesteld. https://www.waddensea-secretariat.org/nl/node/738. In Nederland isĀ  gewerkt aan de implementatie van de trilaterale afspraken rondom de Swimway. De resultaten zijn te lezen in Swimway_Wadden_Achterland_def_2022.pdf (rijkewaddenzee.nl)

Eind 2022 is het projectmanagement met de overhandiging van de Swimway paraplu overgegaan naar het Ministerie van LNV

2016-2022