De vier Wadddenzee landen, Nederland, Niedersachsen, Schleswig-Holstein en Denemarken hebben met elkaar afgesproken de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

 

Vanuit het Programma naar een Rijke Wadden (PRW) is door Anantis vorm gegeven aan een trilateraal actieprogramma Swimway. Dit programma is in 2018 op de ministeriele  waddenconferentie in Leeuwarden vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van het programma. https://www.waddensea-secretariat.org/nl/node/738

 

2016-heden