Evaluatie consortium Zuidelijk Westerkwartier

Evaluatie consortium Zuidelijk Westerkwartier

Vijf adviesbureaus (RoyalHaskoning, Witteveen en Bos, Sweco, Anthea en Arcadis) werken vanaf 2017 in opdracht van Prolander aan de voorbereiding en uitvoering van projecten in het Zuidelijk Westerkwartier in Groningen. Anantis heeft met deze vijf bureaus,  Prolander, waterschap Noorderzijlvest en provincie Groningen de samenwerking tot nu toe geëvalueerd.

(2018)