Land van Morgen | 2011

De provincie Drenthe heeft 14 februari 2011 een landelijk symposium georganiseerd over de toekomst van het platteland. De aanleiding: De bezuinigingen op natuur- en landschap, de komende wijzigingen in het Europese landbouwbeleid, de krimp op het platteland. Hoe houden we ons platteland vitaal? Sprekers als J.J. de Graaff, directeur Natuurmonumenten en H. Meijdam, voorzitter VROM-raad, lieten hun licht schijnen over deze thema’s.

’s Middags hebben de symposiumdeelnemers samen een statement gemaakt dat in de vorm van een rap later in de week aangeboden is aan staatssecretaris Bleeker.
Anantis heeft het symposium inhoudelijk mee helpen vormgeven en samen met de maatschap voor communicatie uit Utrecht en de provincie Drenthe georganiseerd.

(2011)