Profiel

Anantis is in 2001 opgericht door Martha Buitenkamp. Anantis is afgeleid van de spin Anansi en symboliseert de positie in opdrachten: netwerkend, verbindend en alert: een spin in het web.

De juiste begeleiding

Martha Buitenkamp wordt veelal ingezet bij projectmanagement van onderzoek en procesbegeleiding. Veel opdrachten gaan over samenwerken tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. Het begeleiden van dit soort processen vereist schakelen tussen verschillende bestuurlijke en ambtelijke niveaus, heldere communicatie, inhoudelijke doelgerichtheid, luistervaardigheid, analytisch vermogen en dienend leiderschap.

Meer over Martha Buitenkamp

Opleidingen

 • 1975-1981: Praedinius Gymnasium Groningen, Afdeling B
 • 1981-1987: Rijksuniversiteit Groningen, biologie met plantenecologie, milieurecht, 1e graads onderwijsbevoegdheid, stage bij de Commissie milieueffectrapportage te Utrecht
 • 1987-1991: Open Universiteit cursussen: Organisatiekunde 1A en 1B, Personeelsbeleid 1A en 1B, Politicologie, Inleiding Staatsrecht, Staatsrecht Centrale Overheid, Decentralisatie, Gedragingen Openbaar Bestuur 1, Internationale aspecten van Recht
 • 1990: Cursus projectmanagement (5 dagen)
 • 1992: Cursus onderhandelen (3 dagen)
 • 1994: Cursus projectmanagement (10 dagen)
 • 1995: Cursus verkooptraining (7 dagen)
 • 1996: Management Development Grontmij
 • 1998: Financieel Management (7 dagen)
 • 2000: Persoonlijke coaching Management
 • 2005: Alliantiemanagement Sioo (22 dagen): een opleiding gericht op de procesbegeleiding van samenwerkingsverbanden
 • 2006: Persoonlijke coaching adviesvaardigheden
 • 2008: Meesterlijk Interveniëren (14 dagen): een opleiding gericht op het doen van interventies in groepen en organisaties
 • 2009-heden: diverse cursussen in het kader van toezicht woningcorporaties bij Verenging van Toezichthouders Woningcorporaties en Nationaal Register Governance
 • 2011: Interviewtechnieken, Hogeschool Utrecht, School voor Journalistiek
 • 2011-2014: Rijksuniversiteit Groningen: European Government and Politics (2011), Elementaire bestuurskunde, bestuur en recht (2012), Staatsrecht 1A (2012), Staatsrecht 1B (2013), Beleidswetenschappen (2014), Bestuurlijke organisatie (2014), Inleiding rechtssociologie (2014).
 • 2015: Training teamcoaching en -ontwikkeling (10 dagen) op basis van appreciative en narrative inquiry
 • 2015-2017: pre master Juridische bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen
 • 2017: Portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties, TU Delft (3 dagen)
 • 2009-heden: Diverse cursussen in het kader van toezicht, governance en voorzitterschap woningcorporaties bij o.a. Verenging van Toezichthouders Woningcorporaties, Nationaal Register Governance en Erly.
 • 2017-2022: Master Juridische bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen, Openbaar bestuur en Omgevingsrecht (afgerond)
 • 2021: Leiderschapspracticum Avicenna Maastricht (6 dagen)

Werkervaring

 • Eigenaar Anantis, adviesbureau voor project- en procesmanagement (2002-heden).
 • Stage Centre for Development, Environment and Policy (CEDEP) bij de University London (2011)
 • Manager exploitatie en lid managementteam Waterleidingmaatschappij Drenthe (2000-2002).
 • Hoofd Afdeling Onderzoek en Plannen en lid managementteam Waterleidingmaatschappij Drenthe te Assen (1996-2000).
 • Hoofd Adviesgroep Milieubeleid en Reststoffen en lid management Team Grontmij Haren (1993-1996).
 • Lid management team en plaatsvervangend directeur Stichting Bureau Commissie m.e.r. (1990-1993).
 • Werkgroepsecretaris Stichting Bureau Milieueffectrapportage te Utrecht (1987-1990).
 • Bureau Langbroek en Van der Wal, vegetatiekartering (1986).

Nevenactiviteiten

 • Gastdocent Hogeschool van Hall Larenstein, opleiding Kust en Zee management (2022)
 • Gastdocent ProDemos, huis voor Rechtstaat en Democratie (2019-heden)
 • Lid kandidatencommissie Water Natuurlijk (2022)
 • Secretaris bestuur Dorpshuis Peize (2021-heden)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Stichting Woonconcept Meppel (2018-heden)
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Woonconcept Meppel (2015-2018).
 • Lid Bestuur Water Natuurlijk Noord-Oost (2014-sept. 2019).
 • Voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland (2014-2021).
 • Bestuurslid Stichting LofarTafel (2012-heden).
 • Extern lid Rekenkamercommissie ’t Hogeland (2011-2018).
 • Lid Raad van Advies Stichting het Drentse Landschap (2008-2014).
 • Lid Raad van Commissarissen woningcorporatie Nijestee (2007-2014).
 • Extern lid Rekenkamercommissie gemeente Noordenveld (2004-2013).
 • Voorzitter Medezeggenschapsraad Brederoschool (1999-2003).
 • Bestuurslid vrouwennetwerk Zijstroom, een netwerk voor vrouwen in de watersector (1998-2001).
 • Bestuurslid van de Stichting Komma. Deze stichting verzorgde cursussen op het gebied van natuur- en milieueducatie (1987-1991).
 • Student-lid van de Subfaculteitsraad Biologie en de Faculteitsraad Wiskunde en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen (1983-1986).
 • Actief in de landelijke Werkgroep van kampstafleden van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, het organiseren en begeleiden van educatieve natuurbeheervakantiekampen. Daarvan drie jaar als bestuurslid en voorzitter van het landelijk orgaan (1979-1986).

"Het versnellen van processen doe ik door samenwerking te ondersteunen."

Bekijk mijn projecten

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.