Gebiedsbeheerplan Zwolle | 2010

De waterwinning in de stad Zwolle vraagt om een goede afstemming met de andere functies in het gebied. Het gebruik van de bodem voor energietoepassingen, de aanwezige bodemverontreinigingen, de ontwikkelingen in de stad en de stadsrandzone maken dat de gemeente Zwolle en Vitens gezamenlijk een gebiedsbeheerplan willen maken.

Royal Haskoning en Anantis hebben samen met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel een startnotitie voor dit gebiedsbeheerplan opgesteld. Daarin staat welke (ruimteljke, ondergrondse en bovengrondse) ontwikkelingen in dit gebied gaande zijn in relatie tot de aanwezige waterwinning en welke wensen en knelpunten er leven. Uit deze analyse is een beknopte lijst van nader uit te werken thema’s voortgekomen, die de komende jaren door de partijen concreet worden ingevuld.

(2010)