Grondwatervisie provincie Utrecht

Grondwatervisie provincie Utrecht

Adviesbureau RHDHV heeft Anantis gevraagd om te assisteren bij de voorbereiding van de grondwatervisie van de provincie Utrecht. Hiervoor is samen met medewerkers van de provincie Utrecht en Vitens in een aantal bijeenkomsten de inhoud van de visie besproken en is afgesproken welke bouwstenen ontwikkeld moeten worden om tot een volwaardige visie te komen. In 2018 wordt op basis van de bouwstenen toegewerkt naar een samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en de provincie Utrecht. Anantis is hier opnieuw bij betrokken.

2016 en 2018