Actieprogramma Regionale Voedselstrategie | 2011

De Regio Groningen Assen wil bijdragen aan het versterken van de verbinding stad en platteland. Dit kan door de productie en consumptie van voedsel dichter bij elkaar te brengen. Dit is ook een veel duurzamere manier van produceren en consumeren.

In het actieprogramma Regionale Voedselstrategie staat op welke manier de regio deze regionalisering wil ondersteunen.

Anantis heeft dit regionale actieprogramma geschreven.

(2011)