Uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe

Uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe

Als vervolg op de evaluatie 2019 plan van aanpak akker- en weidevogels in Drenthe heeft Anantis samen met Peter Bennema, onafhankelijk voorzitter Drents Ermberaad, een uitvoeringsplan Boerenlandvogels Drenthe 2021-2025 opgesteld. Het plan is eind december door Provinciale Staten geaccordeerd. Daarmee komt geld beschikbaar voor het in standhouden van de boerenlandvogels in Drenthe.

(2020)