Monitoring Maasvlakte II

Monitoring Maasvlakte II

Na de workshop in 2014 is door het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat, EZ en de onderzoeksinstituten Deltares en Imares verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe monitoringsprogramma voor de komende jaren. Anantis heeft in een workshop in april 2015 met de betrokkenen nagedacht over aspecten die bepalend zijn voor het succes van de volgende stap. Er is gebruik gemaakt van de Mastercircle methode (Kesseler, 2012).

(2015)