Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Onderzoeksagenda WBG, WMD en WLN

Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterlaboratorium Noord maken samen een onderzoeksagenda 2018-2024.

De onderzoeksagenda bevat een overzicht van actuele kennisvragen en van de wijze waarop de drie bedrijven daar invulling aan gaan geven, hetzij door zelf onderzoek te doen hetzij door het via het Bedrijfstakonderzoek of externe instituten te laten uitvoeren.

Anantis begeleidt zorgt voor de totstandkoming van de agenda.

(2018)