Lange Termijn Plan Vitens | 2009

Het waterleidingbedrijf Vitens is gestart met het opstellen van een Lange Termijn Plan voor de periode tot 2020. In dit plan worden de verwachte vraag en de productiecapaciteit op elkaar afgestemd.

Vitens heeft voorafgaand aan het opstellen van het LTP Anantis gevraagd mee te denken over de criteria en randvoorwaarden die van belang zijn voor het beoordelen van de verschillende oplossingen voor het op een duurzame wijze op elkaar afstemmen van vraag en productie.

(2009)