WaterSense | 2008-2012

Het project WaterSense was gericht op het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend systeem voor integraal waterbeheer met behulp van sensortechnologie. In het project is een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld dat met inzet van sensoren, adviezen kan geven aan landbouwers en waterschappen voor een optimaal waterbeheer.

WaterSense was een 3,5-jarig onderzoeksproject met 8 partners. Voor het project zijn subsidies verkregen uit het Operationeel Programma EFRO en het programma Pieken in de Delta.

Anantis heeft de subsidieaanvraag geheel begeleid en heeft namens de penvoerder, de Waterleidingmaatschappij Drenthe, het projectmanagement gedaan. Het project is inmiddels succesvol afgerond.

Via deze link komt u op de website van het project Watersense waar ook het eindrapport is te vinden.

(2008-2012)