Water in omgevingsbeleid Drenthe | 2009-2010

De provincie Drenthe heeft een nieuw provinciaal omgevingsplan. Onderdeel van deze omgevingsvisie is het regionaal waterplan, waarin het waterbeleid van de provincie Drenthe staat.

Anantis heeft het opstellen van dit waterplan gecoördineerd en er voor gezorgd dat de inbreng vanuit het provinciale team water in het nieuwe omgevingsbeleid terecht is gekomen.
Voor meer informatie zie deze webpagina. 

(2009 – 2010)