Regiopark Groningen Assen | 2005-2009

Het regionale project Groningen Assen 2030 (www.regiovisie.nl) is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en twaalf omliggende gemeenten. Zij hebben samen een visie gemaakt voor de ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied, gericht op wonen, werken, mobiliteit en landschap.

Het deelproject Regiopark heeft als doel de landschappelijke kwaliteit van het regiogebied te behouden en te versterken. In het investeringsprogramma en uitvoeringsprogramma staan de projecten, die de komende jaren uitgevoerd gaan worden en waaraan het Regiopark een bijdrage levert. Ook wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor onderhoud en beheer van het landschap in het gebied.

Anantis vervult de positie van secretaris van het Regiopark en is daarnaast betrokken bij de algemene organisatieontwikkeling.

(2005-2009)