Review Monitoring Maasvlakte | 2013

De Maasvlakte 2 is aangelegd en wordt de komende jaren geleidelijk in gebruik genomen. Om te kunnen bepalen of de indertijd voorspelde effecten echt optreden, is een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld. 

Anantis is door Rijkswaterstaat gevraagd om de rapporten die de eerste resultaten van vijf jaar monitoring beschrijven, samen met twee onafhankelijke deskundigen te beoordelen. 

(2013)