Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Quick Scan grondwater-beleidsplan Overijssel

Het beleidsplan grondwaterbescherming van Overijssel dateert uit 2006. De provincie is bezig met de actualisatie van de Omgevingsvisie en vraagt zich af of het beleidsplan uit 2006 in dat kader geactualiseerd moet worden en of er aanleiding is om het beleid zelf ook echt te wijzigen. RHDHV en Anantis voeren samen deze quick scan uit, waarbij ook de ervaringen van de afgelopen 9 jaar worden betrokken.

(2015)