Risico-inventarisatie Grondwater-beschermingsbeleid | 2006-2007

De provincie Drenthe heeft het voornemen het grondwater- beschermingsbeleid meer te richten op de werkelijke risico’s.

Anantis en Royal Haskoning zijn gevraagd om de actuele risico’s in beeld te brengen voor de 18 wingebieden in Drenthe.

Het onderzoek heeft voor elk wingebied een set kaarten opgeleverd, waaruit blijkt wat de actuele diffuse belasting is en welke punt- en lijnbronnen momenteel aanwezig zijn in zowel de wingebieden als in de grondwaterbeschermingsgebieden. De gegevens zijn ge├»nterpreteerd en voor welk winning is aangegeven welke risico’s de grondwater- kwaliteit loopt.

(2006-2007)