Hunzeproject | 2002-2008

Het Hunzeproject is een project van de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Tynaarlo. Het is gericht op plattelands- ontwikkeling met natuurontwikkeling, woningbouw, waterberging, recreatie en nieuwe vormen van landbouw. De bewoners van het gebied zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het gebied. Daarvoor zijn vier gebiedscommissie opgericht.

Anantis is vanaf 2002 door de provincie ingehuurd om het secretariaat van deze commissies te verzorgen. Dit secretariaat vormt een spilfunctie en is de schakel met de ambtelijke projectgroep en de stuurgroep van het Hunzeproject.

(2002-2008)