Waterbeheerplan Rijn-Oost

Waterbeheerplan Rijn-Oost

Procesbegeleiding

De waterschappen Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Groot Salland, Vechtstromen hebben gezamenlijk een waterbeheerplan gemaakt voor de periode 2016-2021. In het waterbeheerplan geven de waterschappen aan hoe zij ervoor zorgen dat er in het voorzieningsgebied voldoende en schoon water is en de veiligheid wordt geborgd.

De begeleiding van dit proces was in handen van Anantis.

 

Periode

2013 t/m 2014

 

Leuk om te weten

Het waterbeheerplan is digitaal vormgegeven en via de website van de waterschappen te vinden.