Evaluatie Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

,
Evaluatie Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

In 2017 is onder leiding van de provincie Drenthe en begeleiding van Anantis  een plan gemaakt om de akker- en weidevogelpopulaties in Drenthe te herstellen. Doel van het plan was ook om de partijen daaraan bij kunnen beter met elkaar te laten samenwerken. In 2019 is door Anantis geëvalueerd wat er terecht is gekomen van de gestelde doelen in het plan van aanpak. De Provinciale Staten van Drenthe hebben mede op basis van de evaluatie besloten een vervolg te geven aan het plan van aanpak.

https://agrarischenatuurdrenthe.nl/wp-content/uploads/Eindevaluatie-Plan-van-Aanpak-akker-en-weidevogels-in-Drenthe.pdf

(2019)