Vertegenwoordiging Vitens in Buurtschap Schelle Oldeneel | 2005

In het buurtschap Schelle Oldeneel bij Zwolle is door de bewoners en een aantal organisaties een Ontwikkelingsvisie voor het gebied opgesteld. Kern is dat het gebied groen blijft en dat er ruimte is voor recreatie, natuur, waterwinning, landbouw en de rivier de IJssel.

Afgesproken is dat de uitvoering van de visie in handen van de gebiedspartners wordt gelegd. Daarvoor wordt een vereniging opgericht. Het waterbedrijf Vitens is een van de partijen in de vereniging.

Anantis heeft Vitens vertegenwoordigd in het projectteam dat de oprichting van de vereniging voorbereidt.

(2005)