Strategie bijeenkomsten Waterschap Velt en Vecht

Strategie bijeenkomsten Waterschap Velt en Vecht

Het algemeen bestuur van het Waterschap Velt en Vecht heeft in het voorjaar van 2012 in een aantal themabijeenkomsten belangrijke strategische vraagstukken besproken. Daarmee heeft het algemeen bestuur beleidsmatige keuzes gemaakt op de terreinen waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.

De inhoudelijke voorbereiding, opzet en begeleiding van de bijeenkomsten zijn gecoördineerd door Anantis.

(2012)