Begeleiding Dorp Exloo | 2005

Een aantal inwoners van het dorp Exloo zijn aan de slag gegaan met de toekomst van het dorp. Ze hebben een enquête opgezet voor alle inwoners om na te gaan waar de kansen en de knelpunten zitten. De resultaten van de enquête zijn gepresenteerd aan het dorp. Op basis van de uitkomsten is door een werkgroep van bewoners een plan van aanpak gemaakt voor het verder uitwerken van de thema’s verkeer, wonen en voorzieningen.

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Anantis de begeleiding van dit hele proces verzorgd en er voor gezorgd dat het plan van aanpak er is gekomen.

(2005)