Reconstructie Salland-Twente | 2002-2003

De Reconstructiewet ziet toe op de herschikking van het landelijk gebied, waarbij de intensieve veehouderij uit bepaalde gebieden moet verdwijnen en elders ruimte moet krijgen. Om hiervoor een plan te maken zijn in Overijssel voor een drietal deelgebieden projectgroepen ruim een jaar met elkaar aan de slag gegaan.

Anantis heeft in opdracht van Vitens de belangen van de waterwinning behartigd en heeft in het verlengde daarvan de inbreng van Vitens in het proces gecoördineerd.

(2002-2003)