Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

Onderzoek foerageergebied Fochteloërveen

De provincie Drenthe, de gemeente Assen, de NMFD, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten laten samen een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het foerageergebied. Anantis treedt op als onafhankelijk voorzitter.

(2020-2021)