Werkplannen Waterwingebieden Drenthe | 2006-2007

De waterwingebieden van de Waterleidingmaatschappij Drenthe zijn grotendeels ingericht als natuurgebieden. Het beheer is gericht op natuurontwikkeling. Anantis heeft samen met de WMD voor 13 wingebieden een meerjarig werkplan gemaakt, met daarin schema’s van de werkzaamheden die per type natuur door het jaar heen moeten worden uitgevoerd.

(2006-2007)