Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

Plan van aanpak Akker- en weidevogels Drenthe

De boerenlandvogels in Drenthe, zoals de grutto en de kievit, hebben het niet makkelijk in Drenthe. Over de oorzaken van de achteruitgang verschillen de meningen. Desondanks hebben de verschillende partijen, boeren, natuurbeschermers en jagers met elkaar afspraken gemaakt om met elkaar te proberen de boerenlandvogels te redden.

Anantis heeft dit proces begeleid en gezorgd voor de totstandkoming van het Plan van Aanpak Akker- en weidevogels Drenthe.

(2016)