Nationaal Programma Groningen

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Programma Groningen heeft als ambitie brede welvaart voor alle Groningers te brengen en zo te compenseren voor de door de aardbevingen geleden schade. Anantis treedt als strategisch adviseur en procesbegeleider op bij de huidige en toekomstige vormgeving van het NPG

2022-heden