Project- & Interim-management

Netwerkend, verbindend en alert: een spin in het web. Generieke kennis wordt ingezet bij projectmanagement van onderzoek en procesbegeleiding, waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van aanwezige expertise.

Overvloedig toezicht?

N

Werkzaamheden

Een onderzoek naar het interbestuurlijk toezicht (IBT) op de waterschappen. In het kader van de master juridische bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Martha Buitenkamp een scriptie geschreven over het provinciaal toezicht op de waterschappen. De uitkomsten geven aan dat er wel wat te verbeteren valt aan inrichting en uitvoering van het IBT.

Lees meer: Bekijk scriptie

}

Periode

2021

Wat leeft er rond gewasbeschermings- middelen?

5

Werkzaamheden

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is voor direct omwonenden een reden om zich zorgen te maken over de gezondheidseffecten daarvan. De provincie Drenthe heeft een informatiebijeenkomst georganiseerd om de uitkomsten het landelijk Blootstellingsonderzoek omwonenden (RIVM toe te lichten. Anantis heeft de avond geleid. Vervolgens heeft Anantis samen met oud dijkgraaf Marga Kool gesprekken gevoerd met betrokkenen, telers en omwonenden. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport “Uitgesproken”.

Rapport “Uitgesproken”

}

Periode

2019

De Zandmotor

5

Werkzaamheden

In 2010 is voor de kust van Den Haag de Zandmotor aangelegd, een min of meer natuurlijke  manier van kustversterking in combinatie met natuurontwikkeling en ruimte voor recreatie. Anantis heeft samen met adviesbureau RHDHV in opdracht van Rijkswaterstaat de Zandmotor geëvalueerd, mede gebaseerd op diverse monitoring- en onderzoeksrapporten.

https://dezandmotor.nl/

}

Periode

2017

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.