Beheerplannen waterwingebieden in de provincie Drenthe | 2005-2006

De provincie Drenthe heeft in het provinciaal omgevingsplan opgenomen dat de waterleidingbedrijven in Drenthe voor al haar wingebieden een beheerplan opstelt. In deze beheerplannen moet worden aangegeven hoe de bescherming van waterkwaliteit in het gebied plaats vindt.

Anantis heeft voor het Waterleidingbedrijf Drenthe samen met de betrokken medewerkers zo’n beheerplan opgesteld voor alle 13 wingebieden. Anantis doet dit ook voor de wingebieden van het Waterbedrijf Groningen die in Drenthe liggen.

(2005-2006)