Workshop & Symposia

Het succes van een bijeenkomst staat of valt met een goede voorbereiding en begeleiding. Anantis denkt mee in de organisatie, ontwikkelt goede actieve werkvormen en geeft enthousiasmerend en scherp leiding aan de bijeenkomst.

International Workshop biofouling Rotterdam

Biofouling

Duurzame oplossing voor biofouling (aangroei organismen onderwater deel boten) is hard nodig. Vertegenwoordigers van Noordzee landen hebben twee dagen hierover gesproken. Anantis heeft bijgedragen aan de opzet en organisatie en heeft de rapportage verzorgd.

}

Periode

2019

Monitoring Maasvlakte II

5

Workshop

Na de workshop in 2014 is door het Havenbedrijf samen met Rijkswaterstaat, EZ en de onderzoeksinstituten Deltares en Imares verder gewerkt aan het opzetten van het nieuwe monitoringsprogramma voor de komende jaren.

Anantis heeft in een workshop in april 2015 met de betrokkenen nagedacht over aspecten die bepalend zijn voor het succes van de volgende stap.

Methode

Er is gebruik gemaakt van de Mastercircle methode (Kesseler, 2012).

Tussenstand Leader Action Groep Zuid Oost Drenthe

5

Begeleiding bijeenkomst

De LAG Zuid Oost Drenthe ondersteunt projecten op het gebied van (vrijetijds) economie en leefbaarheid in de gemeenten Coevorden, Emmen, Aa en Hunze (deels) en Borger-Odoorn. De LAG is in 2016 gestart.

In 2018 is een bijeenkomst stilgestaan bij de bereikte resultaten en zijn afspraken gemaakt over het vervolg. Anantis heeft de bijeenkomst begeleid.

Heeft u een vraag?

Bel gerust 06-21578477 of stuur Anantis een mail. Martha Buitenkamp neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.