Deskundigendag Kaderrichtlijn Water | 2007

Anantis heeft samen met Royal Haskoning een workshop georganiseerd voor grondwaterspecialisten, die zich uit moesten spreken over de te nemen maatregelen om de KRW-doelen op het gebied van grondwater- bescherming te bereiken.

De uitkomsten worden gebruikt voor de inschatting van de maatregelen en kosten in de zomernota KRW, als het gaat om de deelstroomgebieden Nederems, Rijn Noord en Rijn Oost.

(2007)