Workshop Regiovisie Groningen Assen | 2005

In de Regiovisie Groningen Assen hebben de provincies Groningen en Drenthe, waterschappen en een groot aantal gemeenten en natuurorganisaties met elkaar afspraken gemaakt over de woningbouw, infrastructuur, water en natuur in dit gebied.

Voor met name de ontwikkeling van de groene functies is een deelproject Regiopark opgezet. Bij de start van dit project was nog niet voldoende scherp welke ontwikkelingen dit project moest bevorderen. Anantis heeft op verzoek van de projectleider Regiopark een workshop georganiseerd met een aantal deskundigen om scherp te krijgen waar het project wel en niet mee aan de slag moest.

(2005)