Herijking wateropgave Vechtstromen Noord

Herijking wateropgave Vechtstromen Noord

Waterschap Vechtstromen gaat bekijken of de wijze waarop de wateropgave vanwege de klimaatveranderingen in Zuid-Oost Drenthe en Noord-oost Overijssel kosteneffectiever en met een wat andere insteek kunnen worden uitgevoerd. Vechtstromen doet dit samen met de partners die de ook de afgelopen jaren intensief hebben meegewerkt aan deze planvorming. Anantis doet de projectleiding.

(2014-2015)