Drenthe kriebelt

Provinciale staten van Drenthe hebben in 2017 een motie aangenomen, waarin wordt opgeroepen om nu echt werk te maken van herstel van de biodiversiteit in Drenthe.

Samen met gemeenten, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat is onder begeleiding van Anantis een afsprakenkader tot stand gekomen om de bermen en overhoeken in Drenthe zo te gaan beheren, dat er zoveel mogelijk kriebelbeestjes kunnen wonen. https://www.heeldrenthezoemt.nl/nieuws/afsprakenkader-soortenrijk-drenthe-getekend/

2018