Op zoek naar nieuwe bronnen

Op zoek naar nieuwe bronnen

Anantis organiseert voor de provincie Drenthe op 24 april 2012 een bijeenkomst met als titel ‘Op zoek naar nieuwe bronnen’. Vertegenwoordigers van drie lokale initiatieven in Drenthe zijn uitgenodigd om hun plannen te presenteren aan een groep van experts. De experts gaan met elkaar in gesprek en geven tips aan de initiatiefnemers om hun plan verder te brengen. De rol die de overheid bij lokale initiatieven kan spelen, komt daarbij expliciet aan bod.

Het idee voor deze werkvorm om te zoeken naar een andere invulling van de faciliterende rol van de overheid, heeft een prijsvraag gewonnen op de nationale dag van de jonge ambtenaren in maart 2012. 

(2012)