Beleids harmonisatie fusie Waterschap Regge en Dinkel en Velt en Vecht

Beleids harmonisatie fusie Waterschap Regge en Dinkel en Velt en Vecht

De waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel gaan met ingang van 2014 samen verder als het waterschap Vechtstromen. Om het beleid van beide organisaties bij elkaar te brengen tot een gezamenlijk beleid is de fusiewerkgroep beleidsharmonisatie opgericht.

Anantis heeft begin 2013 de projectleiding hiervan overgenomen en voor de afronding van het eindrapport gezorgd. Daarna is nog gewerkt aan de verdere detaillering van het beleid voor pompovercapaciteit en onderhoud watersystemen.

Anantis heeft zorg gedragen voor de bestuurlijke consultatie over deze onderwerpen met de DB- en AB-leden van de beide waterschappen.

(2013)