Het Bargerveen is een waardevol natuurgebied. Hoe moet de recreatieve ontwikkeling er uit zien en wat is er voor nodig om dit realiseren. Anantis heeft de gesprekken met Prolander, de gemeente Emmen, de provincie en Staatsbosbeheer begeleid.

 

(2019)