Onderzoek Functiestapeling | 2004

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) heeft Anantis gevraagd om voor al haar wingebieden uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame combinaties van functies.

Door middel van onderzoek, bestudering van beleidsnotities en interviews met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en de provincie is informatie verzameld over verschillende mogelijkheden in de gebieden.

Het rapport is aangeboden aan de WMD, die het als basis gebruikt om in haar wingebieden met partijen om de tafel te gaan zitten en te onderzoeken of en hoe er slimme functiecombinaties gemaakt kunnen worden.

(2004)