Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuurbeheer wordt per 2016 gewijzigd. Collectieven van agrariërs en grondeigenaren gaan gebiedsgewijs het beheer uitvoeren. De provincies geven aan waar dit het beste kan, waarbij ze via een gebiedsproces zoveel mogelijk suggesties uit de praktijk ophalen.

Anantis heeft het gebiedsproces in Drenthe begeleid en het landelijke format voor het natuurbeheerplan omgewerkt tot het Natuurbeheerplan 2016 voor Drenthe.

(2014)